• Herşey bir çizgiyle başlar..

 • Herşey bir çizgiyle başlar..

 • Herşey bir çizgiyle başlar..

 • Herşey bir çizgiyle başlar..

 • Herşey bir çizgiyle başlar..

 • Herşey bir çizgiyle başlar..

 • Herşey bir çizgiyle başlar..

 • Herşey bir çizgiyle başlar..

 • Herşey bir çizgiyle başlar..

 • Herşey bir çizgiyle başlar..

 • Herşey bir çizgiyle başlar..

 • Herşey bir çizgiyle başlar..

 • Herşey bir çizgiyle başlar..

Teknoloji inşaat sektörünün vazgeçilmezi

Bilgisayar ve bilgi teknolojileri birçok alanda hayatımızı değiştirmeye devam ediyor. Çoğu insanın da bildiği gibi inşaat endüstrisi de bilgi teknolojilerinden yararlanmaya başladı. Özellikle son yıllarda bu alanda umut verici gelişmeler yaşanıyor.

Bugün inşaat alanındaki birçok disiplini destekleyecek çok değişik teknolojiler mevcut. Bu teknolojiler, bilgisayar destekli tasarımdan proje yönetimine, görselleştirmeden maliyet tahminine, strüktürel hesaplamalardan bina işletmesine kadar çok değişik alanlarda kullanılıyor.

Bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişme ve ilerlemeler hayatımızdaki birçok işi hızlandırıp kolaylaştırırken bu işlerin bazı ara adımlarını otomatikleştiriyor. Bilgi toplumu denilen kavramın ortaya çıkmasıyla da yaygınlaşan iletişim teknolojileri ile birlikte hızla yayılma gösteriyor. Bu nedenle, gelişmiş ekonomilerdeki birçok sektör kendilerini defalarca yeniden yapılandırıyor ve yeni teknolojileri iş süreçlerinin bir parçası haline getiriyor. Bilgisayarlar, sektörde hem yeni iş olanakları yaratıyor hem de iş yapış şekillerini değiştiriyor.

Bilgisayarların ucuzlaması inşaat sektörünü de etkiledi

Bilgi teknolojilerinden etkilenmekte her ne kadar diğer sektörlerin gerisinde kalsa da inşaat sektörü, bu hızlı değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Mimar, mühendis, müşavir, işletmeci gibi birçok disiplinin bir arada çalışmasını gerektiren bu sektörün dağınık yapısı nedeniyle bu disiplinler ihtiyaçların belirlenmesi, tasarım, inşaat, işletme, bakım gibi birçok safhada birlikte görev almak durumunda kalıyor. Bilgi teknolojileri bugün bu disiplinleri ve inşaat aşamalarını çeşitli şekillerde destekliyor. İngiltere’de bulunan İnşaat Endüstrisi Bilişim Derneği halen piyasada, inşaat sektörüne hizmet eden 1650’den fazla bilgisayar yazılımı olduğundan bahsediyor.

Kişisel bilgisayarların ucuzlaması ve herkes tarafından alınabilir hale gelmesi inşaat sektörünü de etkiledi ve bugün hemen hemen herkesin kullandığı internet, e-posta, fotoğraf ve kelime işlem yazılımları sektörde yaygınca kullanılır hale geldi. Bunlara ek olarak, inşaat sektörüne özel en önemli programların başında bilgisayar destekli tasarım ve mühendislik yazılımları geliyor. Artık günümüzde bu tür araçları kullanmadan piyasanın isteklerine cevap verebilmek neredeyse imkansız. Bundan on ya da yirmi sene önce el ile yapılan 2 boyutlu çizimler ağırlık olarak kullanılırken bugün bilgisayar ile üretilen 3 boyutlu çizimler ve sunumlar taraflar arasındaki koordinasyonun sağlanabilmesine önemli katkılar sağlıyor.

Bilgisayar boyutlarının küçülmesi,  kapasitelerinin artması ve yazılım teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde daha güçlü ve daha entegre haberleşme sistemleri inşaat sektöründe kullanılmaya başlandı ve gelişmeye devam ediyor. İleride kullanılması öngörülen bilişim teknolojilerinden birisi çok boyutlu modelleme.

Çok boyutlu modellemeler yeni teknolojilerin başında geliyor

Artık hemen hemen bütün inşaat süreci çeşitli bilgisayar yazılımları tarafından desteklenir hale geldi. Araştırmacılar da çeşitli prototipler geliştirmeye devam ediyor. Projelerde üçüncü boyut zaman ve maliyet ile birleştirilip dört ve beş boyutlu modeller oluşturuluyor. İnşaat proje yönetiminde 4 boyutlu modelleme üzerinde duruluyor.

Sanal gerçeklik de kullanılan diğer teknolojilerden biri. Bu teknoloji ile bilgisayarlarla oluşturulan gerçeğe benzer bir ortamda kullanıcıların etkileşmesi sağlanıyor. Sanal gerçeklik sayesinde bir makete ya da binanın gerçeğine ihtiyaç duymadan üç boyutlu analizler gerçekleştirilebiliyor.

Algılayıcı teknolojiler sayesinde ortamın fiziksel koşullarını ölçen elektronik algılayıcıların boyutları da her geçen gün küçülüyor, kapasiteleri ve işlevleri artarak fiyatları da azalıyor. Öyle ki, bir gün inşaat kumuna karıştırılacak kadar küçük, ucuz ve fonksiyonel algılayıcılar olacağı tahmin ediliyor. Bu algılayıcılar betonun priz sürecini denetleyip bilgileri anında bilgisayarlarımıza iletebilecekler. Gelişen kablosuz iletişim protokolleri ve elektronik aletlerin enerji kısıtlarının azalması bu teknolojinin gelecekteki yerini daha da pekiştiriyor.

Nanoteknoloji ile ekolojik binalar tasarlanıyor

Yeni malzemeler ve ürünler için başka sektörlerin ar-ge sonuçlarından büyük ölçülerde yararlanan inşaat sektörü nanoteknoloji alanındaki gelişmelerden de faydalanmaya başladı. 1990ların başında İngiltere’de yapılan Delphi araştırması, benzer şekilde İngiltere ve İsveçte inşaat sektörü ile ilgili yapılan uzgörü çalışmaları nanoteknolojinin sektör için önemini kanıtladı. Ancak, nanoteknolojinin inşaat sektörüne yapacağı etkiye dair oluşan beklentilere rağmen kullanılan malzemelerin ve ürünlerin pahalılığı nedeniyle nanoteknoloji uygulamaları sınırlı düzeyde kaldı. Bununla birlikte, binalarda enerji verimliliğinin arttırılması ve kendi enerjisini üreten akıllı binaların tasarımı nanoteknolojinin inşaat sektöründeki etkiyi arttıracak gibi görünüyor.  Pek çok ülke de ekolojik binaların tasarımı ve inşası ile ilgili çeşitli düzenlemeler getiriyor. Bu düzenlemelerin etkisiyle inşaat malzemeleri alanında önemli teknolojik yeniliklerin hayata geçmesi bekleniyor.
KAYNAK: BThaber.com